ikrâr etmek


ikrâr etmek
1. itiraf etmek.
2. dile getirmek.
3. kabullenmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ikrar etmek — açıkça söylemek, kabul etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikrar — is., esk., Ar. iḳrār 1) Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme 2) Bildirme 3) Benimseme, onama, kabul, tasdik Sükût ikrardan gelir. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ikrar etmek ikrar vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İKRAR — Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak. * Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tanuklamak — ikrar etmek, doğru söylemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitişmek — yazmakta yardım ve yarış etmek II, 88, 113 ikrar etmek, I I, 88 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MAZZ — Gönlün gamdan ve tasadan yanması. * İkrar etmek, kabul etmek, açıktan söylemek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bütmek — ses kısılmak, alçalmak; borcu veya alacağı gerçekleşmek; yara kapanmak; sona ermek, yok olmak; bir şeye inanmak, ikrar etmek I, 219; II, 294; III, 137, 166. 240 bitmek (nüşvü nema), yaratılmak, doğmak II, 294 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • könmek — düzelmek, doğrulmak; yola gelmek;inkârdan sonra ikrar etmek;yola ç ıkmak II, 29, 30, 199 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • BEV — Deve yavrusunun derisi. (Bunu samanla doldurup anasına gösterirler. tâ ki sağılmaktan kaçmasın diye.) BEV : Geri çekmek. * Lâyık olmak. * İkrar etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEVE' — Geri çekmek. * İkrar etmek. * Lâyık olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük